8 tháng 12, 2016

Thư


Anh ơi
Đêm qua em thức
Trăng treo sáng rực
Giấy em phủ mực
Em viết:
“cho anh" :P

Em chẳng có gì
Ngoài tuổi trẻ nhá nhem
Đôi khi tự ngồi – xem – như truyền hình Ấn Độ
Cái phim chi mà dài vô độ
Vô tổ chức
Vô ý thức
Vô hạn mức
Vô thực – vô tâm...

2 tháng 12, 2016

Đám cưới


Hình như nhà bên có đám cưới
Cưới ai chứ chẳng phải cưới tôi

Tôi làm chi có bạn mời, cau mới, áo lụa
Tôi làm chi có rượu vụ, bánh oản, guốc son
Tôi làm gì có mâm tròn, khoanh nếp - dày - chưng - tẻ
Tôi làm gì có pháo bay tung toé
Rồi nép sau lưng mẹ khóc thầm

Tôi nghe từ mấy hôm nay
Người ta đi thuê sạp, dựng bàn
Người ta đi nhóm lửa, vun than
Người ta cắm đôi bình hoa rực rỡ
Người ta mua cá tôm ngoài chợ
Người ta cúng ông bà tổ tiên
Đôi khi nghe tiếng than phiền
Dăm bảy chục ngồi thế nào cho đủ