20 tháng 10, 2016

Một mình
Một mình tôi đứng với tôi
Bàn chân giẫm lụt cả trời heo may
Một mình tôi đứng ở đây
Hồn thơ thả đến chân mây, cuối trời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét