27 tháng 4, 2016

Ngẫm


Tình yêu chẳng biết cho đi và nhận lại thế nào, nhưng với tôi tình yêu là một cuộc đổi chác công bằng, không công bằng sẽ xảy ra trăm cuộc bể dâu... 

Tình bạn thấm đẫm nỗi buồn và sự chịu đựng, không phải sự chịu đựng lẫn nhau mà là chịu đựng nỗi đau cho nhau... không phải nỗi buồn gieo cho nhau mà là nỗi buồn thay cho nhau...

Người quen... thì mãi mãi chỉ là người quen, đừng biến họ thành người bạn, đừng biến họ thành người yêu, rồi giày vò mình.

P/s: Cám ơn cậu vì đã xuất hiện và ở bên lúc mình đau đớn nhất.


2 nhận xét: