2 tháng 3, 2016

Đi đâu mùa xuân?


Đi đâu mùa xuân
Chợ xa ngõ gần
Trong đôi mắt mẹ
Dấu hài đầy sân...


2 nhận xét: