2 tháng 2, 2015

Thế mạnh của mình là cãi hả em?


X: “Cho một năm mới thêm sung túc, nhé!”

Y: “Woo... Quả gì đẹp thế anh?”

X: “ Xin thưa rằng...!”

Y: “Quả gì đấy ạ?”

X: “ Xin thưa rằng...!”

Y: “Nói mau!!!”

X: “Xin thưa rằng...không biết. Ăn vào thì nó làm sao...không sao. Ăn nhiều thì thấy no thôi!”

Y: “Ăn no thì gửi ra cho em!”

X: “Vào đây mà lấy, nhé!”

Y: “Ây da... Đúng là tự túc là hạnh phúc! Dựa vào núi núi đổ. Dựa vào người người chạy. Ta chỉ dựa vào ta...”

X: “Không lao động làm sao thấy vinh quang!”

Y: “Vinh quang cũng chỉ để hạnh phúc. So với hạnh phúc được ban tặng thì tăng bội phần”

X: “ Hạnh phúc ở quanh ta...không quờ tay mà lấy thì đợi đấy!”

Y: “Vừa quờ tay ra đã bị đập gãy tay còn đâu”

X: “Tìm mọi cách để tự giải thích cho mình là...tự kỷ đấy!”

Y: “Tìm mọi cách để thoái thác là ích kỷ đấy!”

X: “Vậy gặp nhau để oánh nhau một trận đi!”

Y: “Khồng... Oánh nhau thì nhất định em thua”.

X: “Vậy thì nhận thua từ đầu đi, đỡ phải tổ chức giải!”

Y: “Vâng em thua. Xin thua để bảo trọng ngọc thể. Tiếc là thua mà không phục”

X: “Thua thì vào đây mà chúc mừng chứ!Thua thì vào đây để biết vì sao thua đi!”

Y: “Sao anh không ra đây mà nhận lời chúc mừng?”

X: “Không phục thì chúc cái chi?”

Y: “Thì vẫn phải chúc cho phải phép mà”

X: “Vậy thì chúc ngủ ngon cho "phải phép" nhé!”

Y: “Nếu anh muốn ngủ bây giờ thì em xin chúc ngủ ngon cho phải phép cũng không sao!”

X: “Thế mạnh của mình là "cãi", hả em?”

...

X: “Ngày mai anh sẽ phải dậy lúc 3h50 để bay. Chúc em ngủ ngon và nhớ là đừng mơ thấy anh để anh đỡ giật mình, nhé!

Y: “Nếu em chạy loăng quăng trong giấc mơ của anh thì cũng đừng có phiền. Em không mệt đâu!”

X: “Em không chịu thua anh một tí à?”

Y: Không...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét