23 tháng 8, 2013

Mộng cầm
Cuộc đời như một giấc mộng.

Nhưng không.

Tất cả đều chỉ là mộng.

Mở mắt ra chỉ thấy tay tự ấp vào tay.

Phím trùng âm ngần ngại.

Buông...

Buông...

Buông!

Dở dang một khúc vũ buồn...

1 nhận xét: